GIÁ MUA ĐIỆN MẶT TRỜI TỪ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

89171528 118406639748743 7776207901961486336 o

Theo quyết định mới nhất về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 06 tháng 04 năm 2020

giá mua điên mặt trời

Cụ thể, dự án điện mặt trời nối lưới đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 thì dự án (hoặc một phần dự án đó) được áp dụng Biểu giá mua điện mới.

Theo đó, mức giá 1.783 đồng/kWh (7,69 cent) dành cho dự án điện mặt trời nổi; 1.644 đồng/kWh (7,09 cent) với điện mặt trời mặt đất và 1.943 đồng/kWh (8,38 cent) với điện mặt trời trên mái nhà. Mức giá mua điện mặt trời trước đó là 2.086 đồng/kWh.

Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại và thay đổi theo tỷ giá thực tế.

Đối với Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực từ các cấp và có ngày vận hành thương mại trước 1/1/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh.

CHI TIẾT VỀ QUYẾT ĐỊNH MUA ĐIỆN TỪ ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Điều 8. Giá mua điện và hợp đồng mua bán điện mẫu
  1. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà được phép bán một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất ra cho bên mua là Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) hoặc bên mua là tổ chức, các cá nhân khác trong trường hợp không sử dụng lưới điện của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam.
  2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền thực hiện thanh toán lượng điện năng từ hệ thống điện mặt trời mái nhà phát lên lưới điện quốc gia theo giá mua điện quy định tại Biểu giá mua điện đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Phụ lục của Quyết định này. Giá mua điện này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng , được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ( tính tương đương UScents / kWh ) , tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày cuối cùng của năm trước để tính tiền điện thanh toán cho năm tiếp theo. Các bên có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí .
  3. Trường hợp bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền, giá mua điện và hợp đồng mua điện do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
  4. Giá mua điện tại khoản 2 – Điều này được áp dụng cho  hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện. Chi phí mua điện từ các dự án điên mặt trời mái nhà quy định tại khoản 2 Điều này được hạch toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hóa đơn thanh toán được lập trên cơ sở sản lượng điện giao và sản lượng điện nhận riêng biệt
  5. Hợp đồng mua bán điện mà Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải tuân theo Hợp đồng mua bán điện mẫu . Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà tối đa là 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện. Sau thời gian này , việc gia hạn thời gian hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 9. Phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà , đấu nối và đo đếm điện năng
  1. Hệ thống điện mặt trời mái nhà có đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện quốc gia được đầu tư phát triển sau khi đăng ký đấu nối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.
  2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư , lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.
  3. Hệ thống điện mặt trời mái nhà phải có hiệu suất của tế bào quang điện ( solar cell ) lớn hơn 16 % hoặc module lớn hơn 15 %.
  4. Tổ chức , cá nhân đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện , an toàn công trình xây dựng , môi trường , phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.

BIỂU GIÁ MUA ĐIỆN MẶT TRỜI

giá mua ddien mặt trời

Để tải về toàn bộ quyết định trong việc mua bán điện của thủ tướng chính phủ vui lòng bấm TẢI VỀ

Đánh giá của bạn
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời